درج نام شرکت آریاطب فیروز بعنوان “تولید کننده دستگاه همودیالیز” در فهرست وزارت صنعت معدن و تجارت

دوشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۶ admin 91 بازدید

درج نام شرکت آریاطب فیروز بعنوان “تولید کننده دستگاه همودیالیز” در فهرست وزارت صنعت معدن و تجارت.

این امر در به روز رسانی آتی، محقق خواهد شد.

 

درج نام شرکت آریاطب فیروز بعنوان "تولید کننده دستگاه همودیالیز" در فهرست وزارت صنعت معدن و تجارت.

این پست را برای دوستان خود ارسال کنید