تماس با ما

ارتباط با گروه سپهر سلام

 

 

 

ارتباط با گروه خدمات درمانی سلام

دفتر مرکزی :

تهران - خیابان ولیعصر - خیابان فتحی شقاقی - پلاک 18 - واحد 20

تلفن : 88724589-9821+ / 88723958-9821+

ایمیل شرکت : info@salam-group.ir

ارتباط با گروه سلام

دفتر مرکزی :

تهران - خیابان ولیعصر - خیابان فتحی شقاقی - پلاک 18 - واحد 16

تلفن : 88719064-9821+ / 88100899-9821+

ایمیل شرکت : info@salam-group.ir

کد پستی گروه سلام : 33331-14336

ارتباط با شرکت آریاطب فیروز

دفتر مرکزی :

تهران - خیابان ولیعصر - خیابان فتحی شقاقی - پلاک 18 - واحد 15

تلفن : 88104830-9821+ / 88104829-9821+

ایمیل شرکت : info@arya-teb.com
فرم ارتباط با گروه سلام

نوع کاربری شما :