جلسه روسای دانشگاهها و واگذاری تخت های دیالیز به بخش خصوصی

سه شنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ admin 226 بازدید

جلسه رؤسای دانشگاهها در تاریخ یک شنبه ۹۵/۱۰/۱۲ با حضور وزیر بهداشت و امضاء قرارداد واگذاری ظرفیت به گروه خدمات درمانی سلام بعنوان گروه اول در وزارت بهداشت

این پست را برای دوستان خود ارسال کنید